Løsninger

Løsninger

Vi leverer mere end bare vores ressourcer

Systemudvikling Integration Portaler

Systemudvikling
Integration
Portaler

Vi er en privat danskejet virksomhed, som ønsker at sikre de bedste løsninger for dig og for Danmark som helhed.

Vi stiller ikke bare vores ressourcer til rådighed. Vi udvikler løsninger – uanset branche – ved at inddrage dig og alle relevante spillere i et langvarigt samarbejde.

I samarbejde med offentlige myndigheder og nogle af Danmarks største virksomheder deltager vi i dag i udviklingen af løsninger til digitalisering og automatisering af interne og eksterne arbejdsprocesser med høj kompleksitet.

Vi har altid været frontløber for digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen, og udvikler, drifter og vedligeholder flere nationale løsninger, der sikrer samspil mellem en lang række aktører og snitflader.

Vi driver store portaler indenfor det danske sundhedsvæsen og udvikler kontinuerligt nogle af de vigtigste platforme til udveksling af data på tværs af faggrupper og brancher. 

"Med flere millioner kritiske transaktioner dagligt er det afgørende, at de løsninger vi udvikler er hurtige, stabile og sikre".
Kristian N. Foged
Direktør

Systemudvikling

Vi udvikler specifikke løsninger til specifikke behov. Enten på opfordring fra kunder, eller fordi vi ser et behov som skal dækkes.

Integration

Vi udvikler og drifter platforme, der sikrer konsolideringen af data på tværs af faggrupper og brancher.

Portaler

Vi udvikler skræddersyet portaler med alle nødvendige snitflader og datamodeller til dit specifikke behov – uanset kompleksiteten.

SYSTEMUDVIKLING

MultiMed udvikler løsninger til de komplekse og kritiske behov, hvor vi ser at IT kan bidrage med værdi – eller med udgangspunkt i de behov, som du kommer med.

Det er ofte løsninger, der binder en stor del af det danske samfund sammen, og hvor tilgængelighed og oppetid har højeste prioritet.

Vi har et solidt team af dygtige udviklere med dyb faglig viden, som skaber og drifter unikke løsninger, der er tilpasset den enkelte kundes behov, kapacitet og situation.

OFFENTLIGE

Det offentlige stille en række krav til deres leverandører.

MultiMed har igennem en årrække været blandt de top 1 % førende leverandører målt på omsætning til den offentlige sektor i Danmark.

Vores unikke viden sætte os i stand til at udvikle løsninger, som er målrettet den offentlige forvaltning.

STØRRE VIRKSOMHEDER

Vi har udviklet en række løsninger, der anvendes af nogle af Danmarks allerstørste virksomheder.

Sammen med jer udvikler vi præcis den specielle løsning, som opfylder jeres behov.

Vi deltager gerne i delleverancer og fungerer godt i teams under jeres organisation.

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vores faglighed gør, at vi langt hen ad vejen kan arbejde selvstændigt med dine projekter og derved minimere den tid, hvor du skal deltage i de forskellige faser.

Vi sætter en ære i at være proaktive og dygtiggøre os på din forretning, så samarbejdet bliver entydigt, præcist og så effektiv som muligt.

Vi er tovholdere på projektet fra start til slut og sikrer et værdiskabende samarbejde.

Få systemerne til at hænge sammen – effektivt

INTEGRATION

Private og offentlige virksomheder og institutioner søger effektivisering af deres arbejdsgange.
Data er et vigtigt element i effektivisering og automatisering og her kan MultiMed’s integrationsløsninger spille en vigtig rolle.

Vi tilbyder både standardplatforme og specialtilpassede løsninger til jer.

Vi udvikler og leverer sikre og stabile integrationsløsninger og platforme mellem jeres egne applikationer, tredje parts produkter, standardprogrammer og alle andre nødvendige og tilgængelige datakilder.

Du har friheden – sammen finder vi løsningerne – vigtigst for os er, at du får de relevante data, præcis når du har brug for dem.

Kan du heller ikke finde et IT-system, der understøtter dine specifikke behov?

PORTALER

Har du mange brugere, der burde dele og opsamle data til automatisering af komplekse arbejdsprocesser for effektivisering og strømligning af forretningsgangene?

Vi sikrer dig en skræddersyet portal, der hundrede procent understøtter jeres nødvendige arbejdsgange uden overflødige funktioner – typisk til en pris langt under omkostningerne ved indkøb af et standardsystem.

Vi har stor erfaring med at analysere, designe og udvikle portalløsninger indenfor brancher, hvor der ikke umiddelbart findes eksisterende eller passende IT-understøttelse af arbejdsgange og processer, typisk når du har rigtig mange brugere fordelt over et stort demografisk område. 

Kendetegnet for de portaler, som vi har udviklet, er at kunder ikke har kunnet finde en rentabel og passende IT-løsning, hvor antallet af brugere, specifikke funktioner og økonomien hænger sammen. 

Vi når i mål med en løsning, som giver dig resultaterne indenfor en fast tidsramme og et fast budget. Løsningerne kan altid udvides og tilføjes nye funktioner.

Vi udvikler, drifter og vedligeholder samfundskritiske portaler med flere tusinde brugere, data for flere millioner borgere og mange millioner af transaktioner for en lang række virksomheder.

De løsninger, som vi har udviklet, er typisk af høj kompleksitet med mange snitflader og integrationer til interne og eksterne datakilder.

Kunderne siger