Journalsystemer

Journalsystemer

Et kliniksystem, der understøtter din hverdag

Journalsystemer Lægepraksissystem Kliniksystem

Journalsystemer
Lægepraksissystem
Kliniksystem

MultiMed leverer journalsystemer til praktiserende læger i almen medicin, speciallæger, behandlere og terapeuter i Danmark.

MultiMeds systemer indeholder de funktioner, der er nødvendige for at drive en moderne klinik.
Systemerne kan nemt  tilpasses den enkelte klinik –  efter ønsker og behov.

Vi tilbyder en løsning på egen server, en løsning på hosted server, der står i vores datacenter eller en fuld Cloud baseret løsning, som du blot tilgår via Internettet.

Praktiserende læge i almen medicin

Få et nyt journalsystem, der giver din klinik en forhøjet effektivitet og reducering af tidsforbruget. 

Et system der individuelt kan tilpasses arbejdsgangene i din klinik.

Praktiserende speciallæge

Få et nyt journalsystem, der opfylder kravene til effektive og forenklede arbejdsgange. 

Et system der kan tilpasses specialets arbejdsgange.

Behandler & Terapeut

Få et system til aftaleregistrering, digital journalisering og mulighed for styring af klinikkens økonomi?

Et system der er skræddersyet til din klinik.

Vi møder dig i øjenhøjde

Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.

Vi får stor anerkendelse for vores løsninger og specielt for vores høje support niveau.

I vores hotline er din klinik ikke et nummer i rækken.
Vi bestræber os på at kunne løse dine ønsker og udfordringer ved dit første opkald.
Du ikke skal vente på, at vi ringer tilbage, men kan derimod hurtigt komme videre med dit arbejdet.

Vi ved, at effektiv og løsningsorienteret support er en vigtig del i din hverdagen.

Afspil video

Praktiserende læger i almen medicin

MultiMedWEB & MyClinic

Begge systemer kan understøtte en moderne alment praktiserende lægepraksis med journal, kalender, post, sikker mail, patientkommunikation herunder tidsbestilling, receptfornyelse og e-konsultation.

Kendetegnet for vores systemer er, at de kan tilpasses den enkelte klinik og den enkelte bruger.

MultiMedWEB ligger enten på din egen server, der står fysisk i din klinik eller på en hosted server i MultiMed’s driftscenter. MyClinic tilgås via en Cloud forbindelse via internettet.

Vi står for opdatering og backup – uanset valg af løsning.

MultiMed udvikler, driver og vedligeholder 2 journalsystemer til praktiserende læger: MultiMedWEB og MyClinic. 

I en praksis er der mange forskellige arbejdsopgaver, faggrupper, og behandlingstyper. Derfor er det afgørende, at klinikkens system kan tilpasses alles behov, samt sikre fuld automatisering af alle arbejdsgange. Herved får du forhøjet effektivitet og reducerede omkostninger.

MultiMedWEB ligger enten på jeres egen server i din egen klinik, eller på din egen server, som er hosted i MultiMed’s driftscenter. MyClinic tilgås via en Cloud forbindelse.

Du vælger selv, hvor du vil have dine data liggende:

 1. På en server i din klinik, hvor du selv har ansvar for data og sikkerhed. (MultiMedWEB)
 2. På din egen server i vores datacenter, hvor vi står for den løbende datasikkerhed. (MultiMedWEB)
 3. Adgang til systemet over Cloud via en simpel internet adgang. (MyClinic)


Sammen finder vi den rigtige løsning til din klinik.

MultiMed tilbyder markedets billigste løsning. Se mere mere om de funktioner, som du kan få glæde af ved en løsning fra os

Grundmoduler
 • Journalfunktion, FMK, CPR,
 • Kalender, online tidsbestilling & Kø
 • Afregning, Elektronisk fakturering
 • Laboratorieprøver, -tal, -svar
 • Blanket – inkluderer elektroniske kommune- og forsikringsattester
 • Vækstkurve – simpel og udvidet
 • Statistik
 • EDIfact

Specialmoduler
 • Apparat-integrationsmoduler
 • Forløbsplaner
 • Indberetning til Nationale Databaser
 • Min Læge app-integration
 • LPR3 indberetninger
 • Økonomifunktion
 • Spirometri
 • EKG-integration
 • Øjenlægeapparater
 • Scanningsapparatur
 • E-konsultation
 • E-receptfornyelse
 • E-tidsbestilling
 • MedPort
 • Talegenkendelse
 • Ip-telefoni
 • Velkomstskærm
 • Kortscannere
 • e-Boks

Patientorienteret

 • SMS-reminder
 • LPR3 indberetninger

 

Interne arbejdsgange

 • Fraser
 • Procedurer

Service & Hotline

 • Kontakt via telefon
 • Kontakt via mail
 • Support til systemer
 • Support til hardware

Systemdrift

 • På egen server i klinik
 • På en hosted server hos MultiMed
 • På en delt cloud løsning

 

Køb af hardware

 • Køb hardware hos os med fuld service
 • Køb hardware hvor du vil
 • Ingen bindinger eller krav

Hos os er du ikke bare et nummer i rækken!

SPECIALLÆGER

Praktiserende speciallæger har forskellige behov.

Der stilles store krav til den IT-løsninger, som anvendes i din praksis.

MultiMedWEB og MyClinic er tilpasset de fleste specialer, og bliver løbende udvidet til at understøtte ændrede krav og nye specialer.

Speciallægespecialer der i dag dækkes

 • Psykiatri
 • Børnepsykiatri
 • Neurologi
 • Gynækologi
 • Kirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Øjenlæge
 • Allergi og lunge
 • Dermatologi

En speciallægepraksis kræver et specialiseret system, der understøtter de mange daglige processer. Det er derfor vigtigt at du vælger en samarbejdspartner, der har forståelse for dine specifikke behov – enten i forhold til integrationer af apparater, specielle formularer, indberetninger og arbejdsgange.

Vores målsætning er at sikre, at dit kliniksystem dækker de ønskede specialiserede forretningsgange.

Funktioner

MultiMed tilbyder markedets billigste løsning. Se mere mere om de funktioner, som du kan få glæde af ved en løsning fra os

Grundmoduler

 • Journalfunktion, FMK, CPR,
 • Kalender, online tidsbestilling & Kø
 • Afregning, Elektronisk fakturering
 • Laboratorieprøver, -tal, -svar
 • Blanket – inkluderer elektroniske kommune- og forsikringsattester
 • Vækstkurve – simpel og udvidet
 • Statistik
 • EDIfact


Specialmoduler

 • Apparat-integrationsmoduler
 • Indberetning til Nationale Databaser
 • Min Læge app-integration
 • LPR3 indberetninger
 • Økonomifunktion
 • Spirometri
 • EKG-integration
 • Øjenlægeapparater
 • Scanningsapparatur
 • E-konsultation
 • E-receptfornyelse
 • E-tidsbestilling
 • MedPort
 • Talegenkendelse
 • Ip-telefoni
 • Velkomstskærm
 • Kortscannere
 • e-Boks

Patientorienteret

 • SMS-reminder
 • LPR3 indberetninger

 

Interne arbejdsgange

 • Fraser
 • Procedurer

Service & Hotline

 • Kontakt via telefon
 • Kontakt via mail
 • Support til systemer
 • Support til hardware

Systemdrift

 • På egen server i klinik
 • På en hosted server hos MultiMed
 • På en delt cloud løsning

 

Køb af hardware

 • Køb hardware hos os med fuld service
 • Køb hardware hvor du vil
 • Ingen bindinger eller krav

Sammen finder vi den rigtige løsning til din klinik

BEHANDLERE

MultiMed tilbyder dig et effektivt og fleksibelt journalsystem – om du er behandlere på fuldtid eller deltid. 

Som behandler har du typisk brug for et enkel, fleksibelt og overskueligt journalsystem, der giver dig mulighed for udvidelse – både i:

 • Antal af brugere
 • Funktioner i journalsystemet
 • Anvendelsestid – fuldtid/deltid

Det er ikke kun dine egne behov, der kan medføre ændrede krav til et fleksibelt system. Som behandler bliver du stillet overfor en stadigt stigende forpligtigelse til journalføring og dokumentation – og hermed en udvidelse af dit journalsystem.

Vi sikrer dig, at du får den rigtige løsning.

Kunderne siger