Sundhedsdatanettet

MultiMed tilbyder alle sine kunder adgang til sundhedsdatanettet

Sundhedsdatanettet (SDN)er et lukket krypteret netværk, der giver den nødvendige netværkssikkerhed i forhold til transport af personfølsom data mellem parterne i sundhedsvæsenet.

Filosofien bag SDN er, at sundhedssektorens parter skal have opfyldt alle deres kommunikationsbehov via én og samme netværksforbindelse. Nettet er på den måde det elektroniske samlingspunkt for kommunikationen i sundhedsvæsenet, uanset om brugerne hører hjemme i den offentlige eller private sektor

 SDN giver for eksempel mulighed for at foretage opslag i eksterne databaser, udveksle billeder og afvikle videokonferencer. Det vil sige, at det er en forudsætning at der er adgang til SDN for at kunne foretage CPR-opslag, benytte det Fælles Medicinkort i eget journalsystem og f.eks. teletolkning.

Hertil kommer at den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk benytter SDN som forbindelseskanal til grundsystemerne i sundhedssektoren.