Akkreditering

MultiMedWeb tilbyder nogle funktioner som med fordel kan anvendes i forbindelse med Akkreditering og efterfølgende for at sikre at planer, retningslinjer og procedurer følges.

Arkivering i forbindelse med gennemførelse af akkreditering
- Gem udarbejdede retningslinjer i notatmodulet, så disse nemt kan findes og anvendes i klinikkens dagligdag

Forankring af fastlagte og definerede procedurer og arbejdsgange
- Opret journalskabeloner/procedurer, der følger klinikkens patientretningslinjer, der er fastlagt i forhold til akkrediteringen
- Indarbejd de fastlagte skabeloner i klinikkens arbejdsgange
- Brug fraser og genveje, der sikrer konsistente arbejdsgange
- Ved anvendelse af journalskabeloner/procedurer og fraser er det muligt at dokumentere, at de i klinikken fastlagte patientforløb følges.


Få tilsendt beskrivelsen her og lad os vise hvordan de nemt kan arbejde med din akkreditering.