Med journalsystemet MultiMedWEB får du selvfølgelig alle de faciliteter, der er defineret som krav i de aftalte overens-komster. Vi sikrer, at overenskomsten krav integreres i kliniksystemet, således at arbejdsgangen forbliver enkelt og smidig.

Du får bl.a.

  • Enkle procedurer til oprettelse af journalnotater, henvisninger og epikriser

  • Et hurtig overblik over udførte parakliniske undersøgelser, der f.eks. med en enkelt arbejdsgang hurtig kan viderebringes i henvisninger og epikriser

  • Et overskuelig billede af patientens medicinstatus med det fuldt integrerede FMK

  • Dansk vaccinationsregister

  • Pakkehenvisningsmodul

  • Direkte opslag til bl.a. E-journal, CPR-opslag, WebReq, Refhost og patologisvar mm.

  • Sundhedsdatanet og e-ydelser (tidsbestilling, e-mails, receptfornyelse)

  • Personlig rådgivning, når du har brug for det

MultiMed vil gerne vise dig vejen til en enkelt patientregistrering – start med at sende en mail til hotline@multimed.dk eller ring på 75 72 54 99 og anmod om et uforpligtende demonstrationsbesøg, der selvfølgelig er gratis